top of page

PROCESONDERSTEUNING BIJ GEDOE OP DE WERKVLOER

Bestaat je team uit eilandjes en zou je er weer meer 1 team van willen maken?

gedoe op de werkvloer mediator coaching

"Ja, weet je ik kan wel janken.” Tegenover mij zit een jonge vrouw met dikke tranen in haar ogen… “In ons team zijn het steeds dezelfde mensen die een stapje harder lopen. Sommige collega’s lopen echt de kantjes ervan af! We hebben werkpaarden en luxepaarden lijk het wel. Het wordt er niet gezelliger op hoor, dat gedoe op de werkvloer, het is steeds meer ieder voor zich. Ieder op z’n eigen eilandje. Dat wat voor corona zo vanzelfsprekend was is nu niets meer van over. We hadden het zo gezellig met elkaar!”


Procesondersteuning bij gedoe op de werkvloer kan helpen om met elkaar uit de overleefstand te komen. Weer meer WIJ in het team te ervaren en de energie te richten op dat wat het team te doen heeft. Met als gevolg minder onderlinge frustratie en/of conflict, verbetering in de gezamenlijke resultaten en weer plezier in het samenwerken.


Werken op je eigen eilandje

In veel teams is onduidelijk wat de gezamenlijk taak precies inhoudt en wat de onderlinge samenwerking precies moet opleveren. Wat doen we wel en wat doen we niet? Vaak weten teamleden nauwelijks welk effectief gedrag zij moeten inzetten voor het lidmaatschap van het team (systeem).


Samenwerken is helemaal niet zo gemakkelijk

Het vraagt als eerste om een heel helder doel met elkaar. Vaak weten teamleden dit voor zichzelf prima te verwoorden maar niet als het over het geheel gaat. Wat moet onze gezamenlijke samenwerking opleveren? Wat is de reden dat we een team zijn? Als dat niet duidelijk is, wat dus heel vaak zo is, gaan mensen langs elkaar heen werken. Hoe frustrerend is dat?

Als je er als team samen niet uitkomt is het namelijk aantrekkelijk om je te richten op dat wat wèl lekker loopt: namelijk werken op je eigen eilandje. Dan heb je in ieder geval het idee ergens nog grip op te hebben.


"Onduidelijkheid in contract geeft gedoe op de werkvloer"

Gedoe in de samenwerking

Teamleden gaan dus zelf invullen wat zij denken dat ze het beste kunnen doen. Maar als dit niet gecontracteerd is en de kaders niet duidelijk zijn ontstaat er spanning. Spanning in het contact, gedoe op de werkvloer, oftewel spanning in de onderstroom. Gevolg is dat mensen over elkaar gaan roddelen en gaan oordelen. “Ik doe meer dan hij”. “Zij loopt de kantjes eraf..” Waardoor mensen het team als onveilig gaan ervaren.


Hoe explicieter je als leidinggevende kunt zijn t.a.v. de taak en de daarbij horende verantwoordelijkheden (contract), hoe minder kans op ruis en gedoe in de interacties met elkaar en hoe meer veiligheid je dus biedt.


"Als teamleden zodanig met elkaar leren omgaan dat impliciet en expliciet helder is dat iedereen nodig is en dat ze samen meer focus op de gezamenlijke taak ontwikkelen? Pas dan kunnen ze zich weer ontwikkelen naar het WIJ".

Wat kun je doen?

  • Bepaal in gezamenlijkheid wat jullie samenwerking moet opleveren. Maak dit zo concreet mogelijk. (zonder contract geen richting: mensen gaan zwemmen)

  • Bepaal welke verantwoordelijkheden/rollen daaruit voortvloeien. Ook hier weer zo concreet mogelijk geformuleerd zodat iedereen weet wat zijn/haar rol is en wat hen te doen staat. "Dit doen we wel en dat doen we niet".

  • Zorg dat alle teamleden meer bewustzijn krijgen op wat functioneel gedrag is en wat niet. Welk gedrag draagt bij aan het gezamenlijke teamresultaat en welke gedrag niet en is persoonlijk?

  • Zonder contact is er geen samenwerking. Maak mensen bewust van de effectiviteit van hun interactie. Hoe meer geroddel, hoe minder veilig, hoe minder veilig hoe meer geroddel…

  • Laat de teamleden reflecteren op hoe er met elkaar gesproken wordt. En laat ze herhaaldelijk stil staan (onderzoeken) wat het effect daarvan is op het doel van de bijeenkomst.


Bestaat je team uit eilandjes en zou je er weer 1 team van willen maken?


Procesondersteuning bij gedoe op de werkvloer kan helpen om met elkaar uit de overleefstand te komen. Zodat mensen weer meer WIJ in het team ervaren en ze de energie kunnen richten op dat wat het team te doen heeft. Met als gevolg verbetering in de gezamenlijke resultaten en plezier in het samenwerken. Hoe fijn is dat?


Herken jij je team hierin? Wil je in gezamenlijkheid werken aan een betere samenwerking? Neem dan contact met me op en laat mij je helpen om dit proces te begeleiden.Commentaires


bottom of page