top of page

SNEL UIT PSYCHISCH VERZUIM


Als teamleider kom je nog wel eens voor verassingen te staan is mijn ervaring. Weet jij wat de werkelijke reden is waarom je medewerker zich heeft ziek gemeld? In verzuim gegaan is? Heb je iets gemist? Of had je wel een vermoeden maar heb je het een beetje laten lopen vanuit de gedachte dat het zich wel zou oplossen en voorbij zou waaien?psychisch verzuim mediator coaching


"Hè...? Hier begrijp ik niks van! Dat we over bepaalde dingen anders dachten wist ik wel maar ik had geen idee dat ze er zo zwaar aan tilde...? Ik dacht dat waait wel over. Maar niet dus..."


De onderstroom op tafel

Niemand meldt zich zomaar ziek. De oorzaak van verzuim wordt vaak door veel meer bepaald dan alleen ziekte. Àls dat er al is... Daarbij is er vaak al veel aan vooraf gegaan en is de uiteindelijke ziekmelding vaak een daad van wanhoop. "Wat moet ik nog doen om gehoord te worden?"


Onderdrukken werkt niet

De grootste oorzaak waarom mensen zich ziek melden is omdat ze het niet meer trekken. Ze zien even geen andere uitweg meer. Er is al zoveel gebeurt en het goede gesprek voeren lukt al lang niet meer. Afstand nemen van de situatie, je leidingevende of die vervelende collega die het altijd beter weet lijkt dan de enige oplossing. In de meeste gevallen is de opluchting daarvan maar van korte duur. Het werkt om even de spanning eraf te halen. Maar thuis zitten terwijl je fysiek niks mankeert voelt voor de meeste mensen toch niet ontspannen. Vaak voelen mensen zich er schuldig onder omdat hun collega's nu nog harder moeten lopen en de werkdruk is al zo hoog...


De angel moet eruit

Om je medewerkers niet onnodig lang thuis te laten zitten (ze zijn tenslotte niet echt ziek) is het van belang dat de werkelijke reden van het verzuim op tafel komt. Laat je dit als teamleider te lang door sudderen dan wordt het vaak van kwaad tot erger. De bekende struisvogelpolitiek met de kans op een arbeidsconflict als gevolg... En dat is voor alle partijen die ermee gemoeid zijn onwenselijk en kost alleen maar negatieve energie.


Erkennen wat er is

Ik geloof dat alles wat je onderdrukt uiteindelijk toch naar boven komt. Ik ben er dan ook een grote voorstander van om "naar de pijn toe te bewegen" door te erkennen wat er is en daar het gesprek over aan te gaan. Ik vergelijk het graag met het onder water duwen van een opblaasbal in het zwembad. Hoe goed je ook je best doet de bal onder water te duwen, op een gegeven moment floept die omhoog. Onderdrukken lukt dus maar voor eventjes...:)


Oude haken, een vruchtbare bodem voor conflict

De onderliggende reden van verzuim is meestal dat mensen zich niet gehoord en niet gezien voelen in het team. En/of onvoldoende zijn meegenomen in de besluitvorming van bepaalde keuzes. Wat leidt tot onzekerheid en uiteindelijk tot onuitgesproken frustraties, aannames en emoties waarbij het niet meer lukt deze op een constructieve manier bespreek baar te maken. Of je nu hoog of laag in de boom zit, dit proces en deze pijn komt in alle lagen van de bevolking voor en komt meestal voort uit de weerspiegeling van oude innerlijke overtuigingen/structuren.

Hoe eerder deze "oude haken" op tafel komen hoe eerder er wederzijds (be)grip en ontspanning komt. Lang in onbegrip blijven hangen resulteert regelmatig in een arbeidsconflict.


Zet een externe in

Mijn ervaring is dat er vaak erg lang gewacht wordt om met mensen in gesprek te gaan die om psychische redenen in het verzuim zitten. Het kan dan ook geen verassing meer zijn dat er iets in de onderlinge communicatie/gedrag niet lekker loopt. Dat jullie misschien wel verschillend tegen bepaalde situaties aankijken. En waarschijnlijk is precies dat nog onvoldoende op tafel gekomen. Dus waar wacht je nog op? Door vroegtijdig in gesprek te gaan onder begeleiding van een opgeleide bemiddelaar lukt het vaak wel dat gesprek te voeren.


Waarom gebruik maken van een externe bemiddelaar bij een lastig/conflictueus gesprek?

 • Een bemiddelaar is onpartijdig en onafhankelijk. Medewerkers zullen openhartiger spreken.

 • Een bemiddelaar kent geen verstrengeling van belangen. Iemand die geen onderdeel van de organisatie is en dus ook geen direct belang heeft bij de uitkomst behalve dan tot het stimuleren van een goed gesprek tussen de partijen.

 • Een bemiddelaar heeft kennis en ervaring rondom werking/betekenis van conflict. Is niet bang voor gedoe aan tafel.

 • Bang zijn voor "gedoe" brengt vaak nog meer "gedoe". De persoonlijke verhouding van een teamleider tot "conflict" is mede bepalend of zaken verzachten of verharden in het gesprek.

 • Een bemiddelaar weet waar nodig te de-escaleren waardoor het gesprek tussen partijen makkelijker op gang komt. Wederzijdse frustratie kan geuit en geduid worden.

 • Een bemiddelaar zorgt voor helderheid over ieders standpunt, ieders belang en verlangen in de ontstane situatie naar de toekomst.

Wat levert deze interventie de organisatie op?

 • Besparing van enorme kostenpost (voorkomen van extra loonbetaling, reintegratieverplichting, begeleiding arbodienst, verlies van productie etc).

 • Het verkort de verzuimperiode waardoor het team weer sneller voltallig is en er weer gewerkt kan worden aan de taak waar het team voor staat.

 • Het issue (de rose olifant) ligt op tafel wat ontspanning brengt en daarmee vaak leidt tot beter onderling contact en een prettige samenwerking tussen de teamleden/leider.

 • Sturingsinformatie voor de organisatie rondom oorzaken/aanleiding verzuim.

 • Goed werkgeverschap door mensen serieus te nemen in daar waar ze tegenaan lopen in de samenwerking.

Zou jij ook minder voor verrassingen willen komen te staan in beginfase van iemands verzuim? Neem dan eens contact met me op om vrijblijvend je vraag te onderzoeken.Comments


bottom of page