top of page

PRIVACYSTATEMENT

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik u over de manier waarop ik Mariejosé Geurts Mediation & Coaching met gegevens omga.


1. Mailberichten met inhoudelijke relevantie worden opgeslagen ter documentatie en 2 jaar bewaard.

Overige berichten worden jaarlijks verwijderd.


2. Gespreksverslagen worden gemaakt en opgeslagen het Apple- programma Notities. Beveiligd met een wachtwoord. Deze blijven 1 jaar bewaard zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.


3. De handgeschreven aantekeningen van de gevoerde gesprekken worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.


4. Offertes worden volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst 7 jaar bewaard.


5. Verstuurde facturen, NAW gegevens van de organisatie, factuurdatum, uniek factuurnummer en verrichte werkzaamheden worden digitaal opgeslagen en bewaard. Vanuit de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst worden deze 7 jaar bewaard.


6. Alle digitaal bewaarde gegevens worden opgeslagen op een laptop beveiligd met een wachtwoord.


7. De NAW gegevens van organisatie en contactpersonen worden opgeslagen in het Apple- programma contacten.


8. Data en tijdstippen worden opgeslagen in het Apple- programma agenda.


9. Uw gegevens worden gebruikt om inhoudelijk mijn werk te kunnen doen, de continuïteit daarvan te garanderen, facturen te verzenden, afspraken te maken.


10. Ik, Mariejosé Geurts ben de enige die toegang heeft tot de papieren en digitale gegevens.

 

bottom of page