top of page

MEDIATION, WAT IS HET NOU PRECIES?

Een mediator, die doet toch niks..? Sinds ik me als professional bezig houd met mediation merk ik dat het vaak onduidelijk is wat een mediator nou doet.


mediation coaching

Mediation wat is het nou precies?


Mediation is een vrijwillige vorm van conflictbemiddeling waarbij je onder begeleiding van een onafhankelijke mediator samen werkt aan een oplossing die voor beide partijen werkt. Een oplossing die voor beide dus klopt en goed voelt. Oftewel een win- winsituatie.


Als je dus voor mediation kiest dan geef je daarmee aan dat je ruimte voelt om te onderhandelen en de wens hebt om er samen uit te komen. Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation.


Een mediator doet niet aan waarheidsbevinding!!


Dat betekent dat het er dus niet om gaat wie er (juridisch) gelijk heeft als je bij de mediator aan tafel zit. Een mediator bemoeit zich niet met wat waar is of niet waar; wat klopt of niet klopt; wat eerlijk of oneerlijk is. Allemaal zaken die er voor de mediator niet toe doen. Als mediator heb je dus geen enkel belang bij wat de uitslag gaat worden en/of welke afspraken er worden gemaakt. Je bent dus onafhankelijk en onpartijdig. En natuurlijk komen er soms onderwerpen voorbij die je meer of minder raken maar dat krijgt geen plek binnen de mediation. Dit is het grote verschil en misschien ook wel het grote misverstand rondom mediation in relatie tot een juridisch procedure bij de rechtbank. Daar bepaald namelijk de rechter wel wat “waar” of niet waar is, klopt of niet klopt. En over het algemeen levert dat niet een win- win situatie op voor diegene die aan tafel zitten, maar eerder een situatie van winnen- verliezen..


Sinds ik me als professional bezig houdt met mediation wordt me wel eens gevraagd “maar wat vind jij als mediator nou van deze situatie?” En als ik dan zeg dat ik als mediator er niet zoveel van vindt word er wat argwanend naar me gekeken…


Wat doet een mediator dan wel?

  • Een mediator is een specialist in het omgaan met hoogopgelopen emoties, schrikt daar niet van. Is getraind om daarmee om te gaan.

  • Een mediator reguleert de communicatie tussen deelnemers, iedereen wordt gehoord.

  • Een mediator begeleidt partijen en brengt ze bij elkaar, met als doel om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Werkt daarin doortastend en weet van aanpakken.

  • Een mediator gaat opzoek naar de verschillen, maakt ze expliciet. Zorgt dat er erkenning komt op deze verschillen en maakt inzichtelijk hoe daarmee omgegaan wordt.

  • Een mediator zorgt dat wat vast zit weer in beweging komt waardoor er weer groei en ontwikkeling mogelijk is.

  • Een mediator spreekt mensen aan op hun zelf oplossend vermogen.

  • Een mediator helpt bij het verhelderen van de conflictkwesties, bij het inventariseren van de onderliggende belangen en het zoeken naar creatieve oplossing zodat mensen weer verder kunnen.

  • De mediator draagt er zorg voor dat de onderlinge gemaakte afspraken vastgelegd worden.

Comments


bottom of page