top of page

Zonder gedoe geen verandering in je team

“Het zou fijn zijn als er een en ander wordt uitgesproken in het team maar graag wel met lichtheid en humor. Het moet wel leuk blijven en niet te zwaar worden. Ik heb namelijk geen zin in gedoe...”. Dit waren letterlijk de woorden van de manager die ik aan de telefoon had.

Zonder gedoe geen verandering in je team

Eigenlijk vraagt hij mij om het voorzichtig aan te pakken.

Dat is gek! Want waar mensen samenwerken is er namelijk ook altijd wel een keer gedoe.

Bovenstaand verzoek en paradoxale boodschap heb ik met regelmaat gehoord... Maar zonder gedoe geen verandering!

Als er in de structuur (regels/procedures) wat verandert betekent het ook dat bestaande interactiepatronen tussen mensen veranderen. Ze worden namelijk door elkaar geschud, verstoord. Dat levert onrust op.

Wat zijn interactiepatronen?
Het kenmerkende van deze patronen is dat ze mensen in hun dynamiek gevangen houden, vaak zonder dat betrokkene dat in de gaten hebben. Als er in samenwerking spanningen of conflciten zijn gaat de aandacht vaak naar de schuldvraag: Bij wie zit de fout? We denken snel in oorzaak- gevolg. Maar hoe kunnen we betekenis geven aan relaties en de soms ingesloten patronen in de communicatie tussen mensen? En kunnen we gewoon met elkaar kijken naar hoe het gaat? Omdat het gaat zoals het gaat?

Ik werk graag vanuit het gedachtegoed vanuit "systeemdenken". Hierbij gaat het niet over wie er "schuldig" is maar over dat wat er "tussen" mensen gebeurt wat de samnewerking bemoeilijkt. Van schuld naar aandacht voor relaties tussen mensen en hun patronen. Circulair zonder begin of einde.

"Zolang dat wat gezegd wordt niet gehoord wordt begint het team feitelijk voortdurend opnieuw."

Het gedoe moet op tafel om problemen in de samenwerking op te lossen. Praten over gedoe is geen doel op zich maar betekent dat je gaat praten over acties en reacties, posities en verschillen en belemmerende interactie patronen. Over de gedachte en emoties die deze interacties oproepen en over het effect daarvan op het gedrag van elk teamlid.

Werk samen en oefen aan het herkennen van patronen en maak ze zichtbaar: Hoe meer roddelen - hoe meer groepjes - hoe minder samen - hoe minder samen - hoe meer groepjes etc. (circulair proces).
Maak zichtbaar waar de paradoxen over gaan
Wil jij een lastige situatie doorbreken? En wil je weer grip krijgen op je medewerkers en/of team? Ik help je graag! Neem contact op.

bottom of page