top of page

Deep Democratisch vergaderen...

Iedereen zit hier z'n geweldige intelligentie te laten zien. Kunnen we even knopen doorhakken?

Deep Democratisch vergaderen...

Een krachtig team is in staat heldere, gedragen besluiten te nemen en de gemaakte afspraken op te volgen.

Wanneer ideeën, gevoelens of meningen niet gezegd kunnen worden leidt de kwaliteit van de besluiten hieronder en daalt de effectiviteit van de groep. Deelnemers trekken zich steeds verder terug en de kans op onderlinge wrijving of conflict is groot.

Als team slagvaardiger worden m.b.v. Deep Democratisch Vergaderen?
Hoe word je slagvaardiger en houd je tegelijkertijd ook nog aandacht voor andere gedachtes en opvattingen? Jitske Kramer van Human Dimensions werkt met de Lewis Methode van Deep Democracy. Deep Democracy is een methodiek en zienswijze die zich heel erg goed leent als besluitvormingsmethodiek. Het is een besluitvormingsmethode waarbij de wijsheid van de minderheid (diegene die hun mond houden, eigenlijk tegen zijn en zich dus niet laten horen) bewust wordt toegevoegd aan de meerderheidsstem. Hierdoor benut de groep alle informatie die in de groep aanwezig is en leert effectief om te gaan met tegenstellingen en conflict. Met als resultaat rijkere besluiten waarbij elke stem is gehoord en meegenomen.

Wil jij dat je mensen zich verbinden met de afgesproken doelen uit de jaarplanning?
Wil jij dat vergaderingen weer momenten zijn dat de energie stroomt?
Wil jij sabotagegedrag leren begrijpen en benutten?
Wil jij dat mensen aangehaakt zijn en samen tot gedragen besluiten weten te komen?
Wil jij winnen aan effectiviteit?
Wil jij en je team ook begeleidt worden om tot een constructieve manier van besluitvorming te komen waarin elke mening telt? Trek dan aan de bel en neem contact op!

bottom of page